32,11
34,847

Müşteri Hizmetleri

KVKK Politikası ve Aydınlatma Metinleri

Kişisel Verilerin Korunması

 

Değerli Müşterimiz, bir kişinin kimliğini belirlemeye yarayan her türlü bilgi kişisel veridir.  Kişisel verileriniz, ürünlerimizi müşterilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek, satış, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimizi müşterilerimize yararlı olacak şekilde yürütebilmek amacıyla Guneystore.com tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.  Bu nedenle; Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, başkalarına aktarılması ve bu konudaki haklarınızla ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

Kişisel Verilerin Toplanması

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir:

 

• Üyelik formu, sözleşme, iletişim formu, e-posta vs dökümanlar

 

• İnternet sitelerimize giriş yapmanızı sağlayan sosyal medya ağları, arama motorları

 

• Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler

 

• Şirketimiz adına veri işleyen yahut şirketimize destek veren üçüncü kişiler

 

• Çalışanlarımız, dijital pazarlama, çağrı merkezi ve müşteri hizmetleri kanallarımız,

 

• Diğer satış ağı

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

Yukarıda sayılan kanallarla toplanacak olan kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere, mevzuatta uygun şekilde tamamen veya kısmen kaydedilebilir, saklanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. 

 

Kişisel Verilerin Aktarılması / Paylaşılması

 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak;

 

• İş ortaklarımızla,

 

• Mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, adli veya resmi makamlarla,

 

• Kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve sunucu desteğini veren kişi ve kurumlarla,

 

• Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ve profilleme alanında,  satış ve pazarlama alanında destek veren firmalarla paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 

Kişisel veri sahibi olarak;

 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini ve durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

• Kişisel verilerinizin aktarıldığı Yurt içindeki ve yurt dışındaki kişileri öğrenme,

 

• Kişisel verilerinizin 6698 sayılı KVKK şartları dahilinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız vardır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili talebinizi;

 

a) Noter vasıtasıyla yazılı olarak şirketimizin Kocasinan Merkez Mah.
Köyiçi Cad. No:12 B Bahçelievler / İstanbul adresine göndererek,

 

b) 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan “güvenli elektronik imza” ile imzalamak suretiyle Şirketimizin aşağıda yazılı elektronik posta adresine göndererek iletebilirsiniz.


 • Kişisel Verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etmeniz halinde üyelik sistemimizden çıkacağınızı ve bu kapsamda, üyelik sistemimizin sağladığı avantajlardan ilgili tarihten itibaren yararlanamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

 

Veri Sorumlusu  : Guneystore.com (AGD Dizayn Mobilya Üretim Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ)

 

Adres                    : Kocasinan Merkez Mah. Köyiçi Cad. No:12/B Bahçelievler/İstanbul

 

E-posta Adresi   : info@guneystore.com

 

Telefonu              : 0850 304 44 74

 

Tarafınızla bir sözleşme kurulması durumunda,  sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olanlar dışındaki kişisel verileriniz,  bu metni okuduktan sonra vereceğiniz açık rızanız olmaksızın işlenmeyecektir. Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olan kişisel verileriniz dışındaki kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeme hakkınız olduğunu, tarafınızla sözleşme kurulması veya ürün satın almanız için bu açık rızanın bir ön şart olmadığını bildiririz.

 

Onay

 

Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım ve kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesine, yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına onay veriyorum.

Ücretsiz Nakliye Tüm Türkiye'ye
Ücretsiz Montaj Tüm Ürünlerde
İki Yıl Garanti Tüm Ürünlerde
Güvenli Ödeme 256 BİT SSL
Kampanya ve indirimlerden haberdar olun!
Biz Kimiz? GuneyStore.com Güney Mobilya tarafından güvenli alışveriş prensibiyle hayata geçirilen bir e-ticaret sitesidir. Güney Mobilya, 2017 yılından bu yana operasyonlarını İstanbul merkezli yürüten ve e-ticaret konusunda kendini sürekli geliştiren Türk sermayeli bir kuruluştur.

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.